Pravila nagradne igre

1. člen

Po teh pravilih prireja LAS, lasni atelje suzana, PR ING d.o.o., Ljubljanska cesta 20a, 3000 Celje (v nadaljevanju: Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom “Osvoji botoks za lase!” (v nadaljevanju: nagradna igra).

2. člen

Nagradna igra bo potekala na Facebook in Instagram profilu Las, lasni atelje suzana, ki sta dostopna na spletnem naslovu: www.facebook.com/LasniAteljeSuzana/ in www.instagram.com/lasni_atelje_suzana/ (v nadaljevanju profila organizatorja). Nagradna igra bo potekala od torka, 16. 6. 2020, do vključno nedelje, 21. 6. 2020. V nagradni igri je možno sodelovati do vključno 21. 6. 2020 do 23:59.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, uporabniki družabnega omrežja Instagram in Facebook.

4. člen

Način sodelovanja v nagradni igri: organizator bo v času trajanja nagradne igre objavil objavo na Instagramu ter Facebooku. Sodelujoči morajo slediti vsaj enemu profilu organizatorja, označiti 2 osebi v komentarjih ter deliti objavo na socialnih omrežjih. Nakup v salonu ni pogoj za sodelovanje.

5. člen

Nagradni sklad vsebuje: 1x storitev botoks za lase za nagrajenca ter 2 x 20 % popusta na botoks za lase, ki prejmeta označeni osebi. Skupno število nagrajencev: 3. Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Vsak sodelujoči lahko sodeluje večkrat, vendar lahko v času trajanja nagradne igre osvoji največ eno nagrado.

6. člen

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v ponedeljek, 22. 6. 2020. Nagradno žrebanje bo izvajal organizator nagradne akcije z naključnim računalniškim žrebom. V žrebu bodo sodelovali vsi pravilni odgovori oz. komentarji, ki so bili objavljeni v času trajanja nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico, da komentarje, ki so žaljivi ali na kakršen koli drug način neprimerni, odstrani.

7. člen

Seznam nagrajencev bo objavljen na organizatorjevem Facebook ter Instagram profilu. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi njegovo ime in priimek na Instagram profilu in Facebook profilu organizatorja. Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 14 dni nagradno izkoristijo.

8. člen

Za namen izvedbe nagradne igre bo organizator nagradne igre od nagrajencev zahteval podatke kot so – ime, priimek, naslov in email za namen obveščanja nagrajenca o nagradi in postopku prevzema nagrade. Organizator (upravitelj) bo hranil podatke eno (1) leto v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-1 in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo naslednje pravice: Pravica, da od organizatorja kadarkoli zahteva:

  • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
  • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.– Popravek netočnih osebnih podatkov.
  • Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
  • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
  • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
  • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. Postopek uveljavljanja pravic.
  • Z sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami: Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov narocanje@las.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Pr.Ing D.o.o.

9. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja.

10. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov narocanje@las.si

11. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Celju. .Pravila pričnejo veljati od 16. 6. 2020 dalje.

Celje, 16. 6. 2020